Thứ hai, 24 Tháng 2 2020

10 công cụ nghiên cứu từ khóa website miễn phí hay nhất

Chuyên mục: Kỹ thuật seo web

Tổng hợp những công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí dành cho affiliater, Accesstrade

 

10 công cụ nghiên cứu từ khóa website miễn phí hay nhất

 

1. Spacky

http://www.spacky.com/

2. SEO Digger

http://seodigger.com/

3. Submit Expresss

http://www.submitexpress.com/

4. WordTracker Keywords

http://www.wordtrackerkeywords.net/

5. Word Tracker

http://freekeywords.wordtracker.com/

6. Google AdWords Keyword Tool

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

7. SEO Book Keyword Research Tool

http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/

8. Niche Bot Keyword Research

http://www.nichebotclassic.com/

9. Keyword Spy

http://www.keywordspy.com/

10. Good Keywords

http://www.goodkeywords.com/products/gkw

Bài liên quan:
Những công cụ đánh giá xếp hạng web tốt nhất
Công cụ đánh giá xếp hạng web giống alexa.com
5 bước để làm SEO web thành công nhất
Công cụ đo lường website
Phương pháp kiểm tra website đã chuẩn seo chưa
Kiểm tra website có bị Google phạt hay không? 

 

Logo Kỹ thuật seo web - Hướng dẫn seo website Wordpress Joomla

HTL Computer