Thứ hai, 24 Tháng 2 2020

Seo web joomla bằng plugin, module

Chuyên mục: Kỹ thuật seo web

HTL giới thiệu tới bạn các công cụ mở rộng tốt nhất, plugin, module, extensions... hỗ trợ seo web Joomla

 

Seo web joomla bằng plugin, module

 


1.Simple SEO

Plugin này cho phép tự động tạo thẻ description cho bài viết, cho phép tùy biến thẻ title của trang web.....

Xem thêm thông tin và download tại đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-&-metadata/4102/details

Sau khi down về và cài đặt các bạn vào mục quản lý plugin để cài đặt cấu hình và khởi động plugin này.

2. SEO-Generator

Plug in tự động tạo generates keywords and description , Tạo ra những keywords và description không trùng lặp.

Dowload tại  Đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/meta-data/7171

3. Tag Meta

Cho phép bạn tạo ra các thẻ tag meta cho từ khóa, thiết lập những thẻ tag liên quan trong bài viết...

- Hỗ trợ tạo tag 'title' and meta tag 'description', 'author', 'keywords', 'robots'

- Hỗ trợ tạo Robots options Index, Follow, Snippet, Archive, Odp, and Image Index

- Hỗ trợ tạo link 'canonical'

- Hỗ trợ tạo global meta tag 'generator'

- Hỗ trợ tạo add site name to tag 'title'

- Hỗ trợ tạo align meta tag 'title' with tag 'title'

Dowload tại  Đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/meta-data/7124

4.Marco's noFollow

Plug in tự tạo "rel" and "target" và những thuộc tính rel = "nofollow" cho link, ảnh

Dowload tại  Đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/nofollow/12309
 
5.Set Generator tag

Plug in tự động tạo generates keywords and description , Tạo ra những keywords và description không trùng lặp.Thiết lập các từ khóa tag với nhiều bài viết

Dowload tại  Đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/generator-tag/14368

6.LinkBuilder

Plugin tự tạo link tới website của bạn khi người dùng copy text từ WYSIWYG editor của joomla.Tạo backlink về trang của bạn

Dowload tại  Đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/back-links/11190
 
7.Auto Backlinks

Là một plugin của joomla 1.7 Hỗ trợ tạo miên phí backlink từ hơn 170 site có page rank cao khác.

Dowload tại  Đây:

http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/back-links/14426

Bài liên quan:
Cách tăng Like cho facebook của bạn
Tăng view Youtube hiệu quả
Các tiêu chí Youtube xếp hạng Video của bạn
Tăng check in, like, view cho Fanpage Facebook
Các trang hỗ trợ autosurf tăng traffic tốt nhất cho web bạn
SEO Fanpage Facebook
Làm thế nào để website có Google sitelinks nhanh nhất?
4 phương pháp tạo backlink tự nhiên
Các trang tăng traffic, G+, Like FB cho website hiệu quả
5 bước để làm SEO web thành công nhất

 

Logo Kỹ thuật seo web - Hướng dẫn seo website Wordpress Joomla

HTL Computer